Кохомский лен

Адрес:  г. Иваново, 23-я Линия, д. 13
Телефон:  (4932) 99-91-23
E-mail:  kohmalen@yandex.ru
Сайт:  www.kohma-len.ru

ООО "Частник"
ООО "Частник"
Телефон: (4932) 936-936
А-Гриф, типография
А-Гриф, типография
Телефон: (4932) 936-940
Частник, ООО
Частник, ООО
Телефон: (4932) 936-936